Projenin Yararları

Proje çerçevesinde sağladığı elektrik ve su tasarruflarının yanı sıra atık yönetimi uygulamalarıyla hayatın her alanındaki zararı en düşük seviyeye çekmektedir.

 
Program çerçevesinde belirlenen Atık Yönetimi, Elektrik Tüketimi ve Kağıt Tüketimi tasarruf kalemlerinde geliştirmeler tasarlamakta ve hayata geçirmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar personel bilincinin artırılması üzerine yoğunlaşmış durumdadır